UNO SPAZIO PER LASCIARE DEI MESSAGI MENSILI
<< May 2019 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
<< HANDKERCHEIF | main | スワンチェア >>
棚の人形
庭の木の芽がかわいらしく、目を出しています。
ステッチする手も、こころもち軽やかかな。
客間の棚
「平井陽子の復元文様1」
 ©HIRAI YOKO
COMMENT

Trackback URL
http://blog.ziayoko.com/trackback/1016984
TRACKBACK